Shopping cu Selly - concurs online

09 SEPTEMBRIE

Home » Evenimente » Shopping cu Selly - concurs online

REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE

„SHOPPING CU SELLY”

30 AUGUST – 06 SEPTEMBRIE 2021

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului “SHOPPING CU SELLY” („Concursul”) este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, prin împuternicit dl. Andrei Forte, denumită în continuare „Organizatorul”.

 

2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

Concursul se va desfasura în baza prezentului regulament („Regulamentul”), zilnic începând din data de 30 august 2021, ora 17.00 şi până în data de 06 septembrie 2021, ora 23.59.

Concursul se desfăşoară pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/) si este valabil doar pe teritoriul României.

Consursul poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum și în cazul producerii unui eveniment de Forță Majoră care împiedică desfășurarea Concursului.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI DATE CU CARACTER PERSONAL

La concursul „SHOPPING CU SELLY” au dreptul sa participe numai persoanele fizice, cu vârsta minimă de 14 ani. Pentru participantii minori, se impune ca acestia sa obtina acordul prealabil al unui parinte, tutore sau al persoanei responsabile legal pentru acestia.

Persoanele care doresc sa participe, prin înscrierea la Concurs, accepta termenii si conditiile prezentului Regulament („Participantii”).

La Concurs nu au dreptul de a participa angajatii Organizatorului, precum si toţi cei implicaţi în organizarea Concursului.

Pentru participarea la Concurs, doritorilor li se vor cere date cu caracter personal prin procedura de inscriere la Concurs. Prin parcurgerea procedurii de participare la Concurs, Participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. .

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Concursului, de catre Organizator, Global Records S.R.L.. si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acestuia, in scopul derularii Concursului, pentru validarea câștigătorului si atribuirea premiului, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului, afisarea câștigătorului, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe platforma  https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/), in nume propriu si/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin procedurile de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • Nume, Prenume: verificarea identității Participantului/câștigătorului concursului si incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor;
 • Cod Numeric Personal (CNP): verificarea identității Participantului/câștigătorului concursului si incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor;
 • Imaginea Castigatorului:  Promovarea desfasurarii concursului si a Castigatorului pe paginile de Instagram: https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/), https://www.instagram.com/selly/; pe YouTube: https://www.youtube.com/user/AndreiSelaru11, https://www.youtube.com/channel/UCWe1xsQMb6cEv7p38U6iwxQ; Facebook: https://www.facebook.com/IuliusTownTM/;
 • Număr telefon: necesar pentru a stabili modalitatea prin care Câștigătorul intră în posesia premiului.
 • Data nașterii: necesară pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare.
 • Contul de Instagram: necesar în vederea participarii la Concurs si stabilirii Câștigătorului.

 

Persoanele care s-au inscris la Concurs conform Regulamentului, au urmatoarele drepturi:

•    sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, precum si dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poată fi transferat catre respectivele persoane sau catre o alta organizatie (portabilitatea);

•    sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea de supraveghere competenta;

•    fiecare participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea prelucrarii acestora (“dreptul de a fi uitat”).

 

În vederea exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Concurs vor trebui sa transmita o notificare la urmatoarea adresa de e-mail: marketing.tm@iuliustown.ro.

Prezentul regulament se completeaza cu prevederile notei de informare generală privind protecția datelor cu caracter personal disponibila pe site-ul https://iuliustown.ro/ro/gdpr.

 

4. PREMII

În cadrul Concursului, se va acorda 1 (un) premiu („Premiul”) oferit de Global Records S.R.L. care constă în:

 

 • 1 (o) sesiune de cumpărături în valoare totală de 2000 lei (TVA inclus), care va avea loc la data de 9 septembrie 2021, în prezența lui Andrei Șelaru, cunoscut sub pseudonimul Selly. Sesiunea de cumpărături va avea loc în magazinele de îmbrăcăminte și încălțăminte din Iulius Town Timișoara, în data de 9 septembrie 2021. Intervalul orar în care va avea loc sesiunea de cumparaturi va fi stabilit de comun acord între câștigător Concursului și Andrei Șelaru (Selly), încadrându-se în intervalul de funcționare a magazinelor din Iulius Town Timișoara, respectiv 10.00 – 22.00. Alegerea si decizia de achiziționare a obiectelor vestimentare și/sau de încălțăminte va fi exclusiv a lui Andrei Șelaru (Selly).

Premiul descris mai sus este fix și nu pot fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani sau în natură.

În cazul în care valoarea produselor achiziționate este mai mare decât valoarea de 2000 lei, diferența va fi achitată de către Castigatorul Concursului. În cazul în care valoarea produselor achiziționate este mai mică decât valoarea de 2000 lei, suma neutilizată nu se restituie.

Pentru a beneficia de Premiu, Câștigătorul va respecta o serie de obligatii, printre care si: sa stabileasca sau sa accepte un interval orar in care sa aiba loc sesiunea de cumparaturi, sa fie cooperant cu Organizatorul si Andrei Șelaru (Selly), să fie prezent în data de 9 septembrie 2021, în Timișoara, la locația Iulius Town Timișoara, str. Consiliul Europei, nr.2.

Valoarea comerciala totală a premiului este 2000 lei (TVA  inclus).

 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concursul „SHOPPING CU SELLY” doritorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă un cont valid, real si personal de Instagramcare să fie public;
 • Să urmărească pagina de Instagram: @iuliustowntimisoara;
 • Să motiveze de ce vrea să petreacă o zi alături de Selly, printr-un comentariu la postarea care anunță concursul “Shopping cu Selly” de pe pagina de Instagram @iuliustowntimisoara.

 

Dupa efectuarea pașilor descriși anterior, persoana care i-a parcurs este considerata înscrisă la Concurs, deci Participant al Concursului în sensul prezentului Regulament. Ulterior, Andrei Șelaru (Selly) va analiza comentariile postate de catre Participanți, apoi va selecta, dupa standardele sale, 1 (un) câștigător. Organizatorul nu răspunde pentru procesul de selecție al Câștigătorului si nici de rezultat, acesta realizându-se liber de Andrei Șelaru (Selly). Decizia cu privire la rezultatul selecției Câștigătorului îi aparține în totalitate lui de Andrei Șelaru (Selly).

Participarea la acest concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si neechivoca a prezentului regulament.

Persoanele participante la concurs se pot inscrie o singura data, folosind datele corecte de identificare. Daca in urma verificarilor, Organizatorul va constata ca o persoana s-a inscris in concurs de mai multe ori, participarea acesteia va fi luata in considerare o singura data.

În data de 07 septembrie 2021, câştigătorul concursului („Castigatorul”) va fi anunţat printr-un comentariu la postare publică care anunță Concursul, pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/) în care va fi etichetat cu numele de utilizator cu care a participat la Concurs și printr-un story/poveste.

Pentru revendicarea Premiului, Castigatorul va transmite printr-un mesaj privat pe profilul de Instagram Iulius Town Timișoara (@iuliustowntimisoara // https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/), numele, prenumele si numarul de telefon într-un termen de maxim 12 ore de la anunțarea acestuia conform paragrafului de mai sus. În cazul în care Câștigătorul nu va transmite prin mesaj privat datele solicitate mai sus sau nu dorește să revendice premiul, se va stabili maxim 1 (un) alt Câștigător. De asemenea, Câştigătorul trebuie să se prezinte personal la Iulius Town Timisoara în data de 9 septembrie 2021. Intervalul orar în care va avea loc sesiunea va fi stabilit in scris, de comun acord între Câștigător și Andrei Șelaru (Selly), încadrându-se în intervalul de funcționare a magazinelor din Iulius Town Timișoara, respectiv 10.00 – 22.00. Dacă până la data de 9 septembrie 2021, Câştigătorul nu şi-a revendicat Premiul, conform prezentei clauze, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

Premiul se acorda prin mentionarea datelor personale (nume si prenume) personalului din Centrul Info din Iulius Town Timisoara, unde va avea loc si intalnirea cu Andrei Șelaru (Selly), în data de 9 septembrie 2021. Sesiunea de cumparaturi va incepe dupa verificarea datelor de identificare a Castigatorului in baza unei carti de identitate prezentate de acesta si va fi finalizata, Castigatorul putand pleca cu achizitiile efectuate conform prezentului regulament, dupa semnarea unui proces-verbal de predare-primire.

Vor fi eligibili pentru extragere doar Participantii care indeplinesc toate conditiile de participare la Concurs. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat acest regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage Castigatorilor premiul obtinut ca rezultat al unor astfel de activitati. Daca din cauza setarilor de confidentialitate / Privacy ale Participantului sau din orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru Organizator sau pentru terti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu include Participantul aflat in aceasta situatie in Concurs.

De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge participarea celor care editeaza comentariile postate, care folosesc un limbaj licentios sau a caror comentarii nu sunt vizibile pentru Organizator, indiferent de motiv.

Prin înscrierea si participarea la Concurs, Câștigătorul acordă Organizatorului, precum și lui Andrei Șelaru (Selly), in baza prevederilor prezentului regulament, o licenţă irevocabilă, exclusiva, internaţională, fără redevenţe, gratuită si nelimitata in timp de a publica, republica, afişa, tipări şi utiliza imaginea sa în toate scopurile Organizatorului, precum și lui Andrei Șelaru (Selly) legate sau nu de acest Concurs, inclusiv dar fără a se limita la afişarea pe site-urile web ale Organizatorului, precum și lui Andrei Șelaru (Selly), conturile şi/sau canalele Organizatorului, precum și lui Andrei Șelaru (Selly) de pe reţelele sociale şi orice alte site-uri web ale Organizatorului sau ale reprezentanţilor/subcontractanţilor săi şi în materialele de marketing.

Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul iuliustown.ro. Participarea la acest concurs implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Aceast Concurs nu este sponsorizată, asociată, administrată şi nu are nici o legătură cu Instagram® (www.instagram.com). Informaţiile date de Participanţi devin proprietatea Iulius Town Timișoara şi nu a Instagram®. Aceste informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul regulament.

 

6.            TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatorii  prezentului concurs se calculează potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat reprezinta situatie de „renunţare expresa” a acestora la premiul castigat.

Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.

 

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • erori cauzate de întreruperea conexiunii la Internet a Participanţilor în timpul cât aceştia acceseaza pagina de Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/);
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului/dispozitivului utilizat de Participanti (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele Concursului, etc.);
 • erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului, erori de server ce conduc la disfuncţionalităţi ale paginii Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/);
 • rezultatul selectiei Castigatorului dintre Participanti realizata de Andrei Șelaru (Selly).

 

8. REGULAMENTUL OFICIAL SI MODIFICARILE LUI

Regulamentul de participare precum si eventualele modificarile survenite la acesta este disponibil,  oricărui solicitant pe site-ul Iulius Town Timișoara (iuliustown.ro)

 

9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.

Informatii clienti
+40 256 401 600
Adresa de email
contact@iuliustown.ro
Locatie Iulius Town
Piața Consiliul Europei nr. 2, Timisoara
Program Iulius Town
MAGAZINE: 10.00-22.00 AUCHAN: 07.00-22.00
ABONARE NEWSLETTER
Inscrie-te pentru a primi ultimele noutati!
SC Attrius Developments SRL, Str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, etaj 2, birou A.b-28, RO37160477, J22/488/2017, Capital social 220 RON
© Copyright 2022 Iulius Town
Web design by Royalty