REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE (FACEBOOK) „XPERT BEAUTY GIVEAWAY”

Home » Evenimente » REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE (FACEBOOK) „XPERT BEAUTY GIVEAWAY”

REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE (FACEBOOK)

„XPERT BEAUTY GIVEAWAY”

22 - 28 FEBRUARIE 2022

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „XPERT BEAUTY GIVEAWAY” („Concursul”) este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, prin împuternicit dl. Andrei Forte, denumită în continuare „Organizatorul”.

 

2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

Concursul se va desfasura în baza prezentului regulament, zilnic începând din data de 22 februarie 2022, ora 17.00 şi până în data de 28 februarie 2022, ora 17.00.

Concursul se desfăşoară pe pagina de Facebook Iulius Town Timișoara (https://www.facebook.com/IuliusTownTM/) si este valabil doar pe teritoriul României.

Consursul poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum și în cazul producerii unui eveniment de Forță Majoră care împiedică desfășurarea Concursului.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI DATE CU CARACTER PERSONAL

La concursul „XPERT BEAUTY GIVEAWAY” participă numai persoanele fizice, cu vârsta minimă de 18 ani.

Persoanele care doresc sa participe, prin înscrierea la Concurs, accepta termenii si conditiile prezentului Regulament („Participantii”).

La Concurs nu au dreptul de a participa angajatii Organizatorului, precum si toţi cei implicaţi în organizarea Concursului.

Pentru participarea la Concurs, doritorilor li se vor cere date cu caracter personal prin procedura de inscriere la Concurs. Prin parcurgerea procedurii de participare la Concurs, Participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. .

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Concursului, de catre Organizator si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acestuia, in scopul derularii Concursului, pentru validarea câștigătorului si atribuirea premiului, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului, afisarea câștigătorului, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe platforma  https://www.facebook.com/IuliusTownTM/), in nume propriu si/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin procedurile de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • Nume, Prenume: verificarea identității Participantului/câștigătorului concursului si incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor;
 • Cod Numeric Personal (CNP): verificarea identității Participantului/câștigătorului concursului si incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor;
 • Număr telefon: necesar pentru a stabili modalitatea prin care Câștigătorul intră în posesia premiului.
 • Data nașterii: necesară pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare.
 • Adresa de mail: necesară pentru transmiterea premiului (biletelor electronice).
 • Contul de Facebook: necesar în vederea stabilirii Câștigătorului.

Persoanele care s-au inscris la Concurs conform Regulamentului, au urmatoarele drepturi:

•    sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, precum si dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poată fi transferat catre respectivele persoane sau catre o alta organizatie (portabilitatea);

•    sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea de supraveghere competenta;

•    fiecare participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea prelucrarii acestora (“dreptul de a fi uitat”).

În vederea exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Concurs vor trebui sa transmita o notificare la urmatoarea adresa de e-mail: marketing.tm@iuliustown.ro.

Prezentul regulament se completeaza cu prevederile notei de informare generală privind protecția datelor cu caracter personal disponibila pe site-ul https://iuliustown.ro/ro/gdpr.

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concursul „XPERT BEAUTY GIVEAWAY” participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă un cont valid de Facebook;
 • Să dea Like (public) paginii de Facebook Iulius Town Timișoara (https://www.facebook.com/IuliusTownTM/) și paginii de Facebook Xpert Beauty ( https://www.facebook.com/XpertBeautyRomania)
 • Să dea Like postării care anunță acest concurs online
 • Să eticheteze, într-un comentariu la postarea de concurs, 1 persoană (cont de Facebook valid).

 

Deciziile de acordare a premiilor apartin in totalitate Attrius Developments S.R.L. si nu pot fi contestate.

Participarea la acest concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si neechivoca a prezentului regulament.

Persoanele participante la concurs se pot inscrie o singura data, folosind datele corecte de identificare. Daca in urma verificarilor, Organizatorul va constata ca o persoana s-a inscris in concurs de mai multe ori, participarea acesteia va fi luata in considerare o singura data.

In data de 28 februarie 2022, dupa ora 17.00, castigatorul va fi stabilit, prin tragere la sorți, cu ajutorul softului https://commentpicker.com/  

Câştigătorul va fi anunţat printr-un comentariu la postare publică care anunță concursul, pe pagina de Facebook Iulius Town Timisoara în care va fi etichetat cu numele de utilizator cu care a participat la concurs și printr-un story/poveste. Numele de utilizator ale câştigătorului va fi postat pe pagina de Facebook Iulius Town Timisoara (https://www.facebook.com/IuliusTownTM/).

Pentru revendicarea premiilor, castigatorul va transmite printr-un mesaj privat pe profilul de Facebook Iulius Town Timișoara, numele, prenumele si numarul de telefon. Pentru revendicarea premiilor, câştigătorul trebuie să se prezinte personal în magazinul Xpert Beauty din Iulius Town Timisoara pana cel târziu, 31 martie 2022, ora 22:00. Dacă până la acest termen câştigătorul nu şi-a revendicat premiul, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.

Premiul se acorda prin mentionarea datelor personale (nume si prenume) personalului din magazinul Xpert Beauty din Iulius Town Timisoara. Premiul va putea fi revendicat in baza unei carti de identitate, cu proces verbal de predare-primire și va fi valorificat prin achiziționarea de produse în valoare de maxim 500 lei din magazinul Xpert Beauty din Iulius Town Timișoara.

Vor fi eligibili pentru extragere doar participantii care indeplinesc toate conditiile de participare la Concurs. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat acest regulament, Oragnizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat unor astfel de activitati. Daca din cauza setarilor de confidentialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru Organizator sau pentru alti participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu include participantul aflat in aceasta situatie in Concurs.

De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea concurentilor care editeaza comentariile postate, care folosesc un limbaj licentios sau a caror comentarii nu sunt vizibile pentru Organizator, indiferent de motiv.

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul iuliustown.ro. Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Această campanie nu este sponsorizată, asociată, administrată şi nu are nici o legătură cu Facebook® (www.Facebook.com). Informaţiile date de participanţi devin proprietatea Iulius Town Timișoara şi nu a Facebook®. Aceste informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul regulament.

 

5. PREMII

SEELSTER BEAUTY DISTRIBUTION S.R.L. va acorda 1 premiu constând în:

 • Cumpărături în valoare de 500 de lei din magazinul Xpert Beauty din Iulius Town Timișoara.

Valoarea contine TVA. Premiul acordat nu pot fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui  în bani.

Voucherul este valabil până la data de 31 decembrie 2022.

Voucherul se poate folosi pentru o singură achiziție. Voucherul nu se cumulează cu alte vouchere și cu alte oferte de reduceri. Nu se primește rest dacă valoarea produselor este mai mică decât valoarea de 500 lei; dacă valoarea produselor achiziționate depășește valoarea de 500 lei, diferența de plată este în obligația câștigătorului.

Câştigătorul va fi anunţat printr-un comentariu la postare publică care anunță concursul, pe pagina de Facebook Iulius Town Timișoara în care va fi etichetat cu numele de utilizator cu care a participat la concurs.

Numele de utilizator ale câştigătorului va fi postat pe pagina de Facebook Iulius Town Timișoara (https://www.facebook.com/IuliusTownTM/).

 

6.            TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori  prezentului concurs se calculează potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat reprezinta situatie de „renunţare expresa” a acestora la premiul castigat.

Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.

 

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • erori cauzate de întreruperea conexiunii la Internet a participanţilor în timpul cât aceştia sunt pe pagina de Iulius Town Timișoara (https://www.facebook.com/IuliusTownTM/);
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului utilizat de participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
 • erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului, erori de server ce conduc la disfuncţionalităţi ale paginii Iulius Town Timișoara (https://www.facebook.com/IuliusTownTM/).

 

8. REGULAMENTUL OFICIAL SI MODIFICARILE LUI

Regulamentul de participare precum si eventualele modificarile survenite la acesta este disponibil pe site-ul Iulius Town Timișoara (iuliustown.ro)

 

9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.

Informatii clienti
+40 256 401 600
Adresa de email
contact@iuliustown.ro
Locatie Iulius Town
Piața Consiliul Europei nr. 2, Timisoara
Program Iulius Town
MAGAZINE: 10.00-22.00 AUCHAN: 07.00-22.00
ABONARE NEWSLETTER
Inscrie-te pentru a primi ultimele noutati!
SC Attrius Developments SRL, Str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, etaj 2, birou A.b-28, RO37160477, J22/488/2017, Capital social 220 RON
© Copyright 2022 Iulius Town
Web design by Royalty