REGULAMENTUL CAMPANIEI „Picnic in My Town - Stand-up Comedy: TEO”

Home » Evenimente » REGULAMENTUL CAMPANIEI „Picnic in My Town - Stand-up Comedy: TEO”

1. Organizatorul Campaniei

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „Picnic in My Town - Stand-up Comedy: TEO” („Campania”) este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO07 BACX 0000 0015 0750 6000 deschis la Unicredit Bank, denumită în continuare („Organizatorul”).

 

2. Perioada de desfasurare si incetarea Campaniei

 

2.1. Campania se va desfasura in baza prezentului regulament („Regulamentul”), zilnic, în perioada 13 –  16 septembrie 2022 după cum urmează:

 • 13 – 15 septembrie 2022 – intervalul orar 10:00 – 22:00.
 • 16 septembrie 2022 – intervalul orar 10:00 – 18:00.

 

2.2. Campania promotionala poate inceta oricand prin vointa unilaterala a Organizatorului, precum si in cazul in care acesta este impiedicat sa desfasoare Campania din cauza producerii unui eveniment de forta majora sau caz fortuit.

 

3. Dreptul de participare si date cu caracter personal

 

3.1. Au dreptul de a participa la Campanie numai persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu, cu varsta de peste 18 ani.

 

3.2. Participantii au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului. Nerespectarea intocmai a oricareia dintre obligatiile prevazute in Regulament in sarcina Participantilor duce la pierderea dreptului de a participa la Campanie

 

3.3. Pentru  participarea la Campanie, doritorii trebuie sa efectueze cumparaturi de minimum 50 de RON din oricare dintre restaurantele aflate in zona FoodCourt din cadrul Iulius Town, mai exact:

 

NR. CRT.

DENUMIRE LOCATIE

DENUMIREA SOCIETATII COMERCIALE

1

Mesopotamia

Set Corporation SRL

2

Fryday

Albina Restaurante SRL

3

SushiVo

Diana Tiuleanu Food SRL

4

Rigatoni

Diana Tiuleanu Food SRL

5

Spartan

Corebos SRL

6

Chang Cheng

Grand Ken SRL

7

El Buritto

Magic 5 SRL

8

Kartoffel

Super Kartoffel SRL

9

Dabo Doner

Dabo MD

10

Bella Italia

Manon Lescaut Food SRL

11

Cartofisserie

Cartofisserie SRL

12

Grill Sârbesc

Rmb Company SRL

13

Crepes Select

Manon Lescaut Food SRL

14

Falafel King

Falafel King Organic Plus SRL

15

3F

Cosei SRL

16

Mado

Mado Corporation SRL

17

KFC

US Food Network SRL

18

Mc Donald`s

Premier Restaurants Romania

19

Noodle Pack

Noodle Pack SRL

20

Fred's Yogurt

Fred Elisa SRL

21

Salad Box

Bio Box SRL

22

Manay

Anexim Com SRL

23

Wasabi Sushi Bar

Sattava SRL

24

Gioeliea Cremeria

Cremeria Emilia SRL

25

Famous Waffle

Building Developers SRL

26

Re-Fresh

Freshvela SRL

 

3.4. Fiecare Participant nu are dreptul de a castiga mai mult de un premiu pe zi, pe parcursul Campaniei, indiferent de cuantumul bonurilor fiscale obtinute ori de valoarea acestora.

 

3.5. Pentru participarea la Campanie, doritorii trebuie sa completeze nu document, in cuprinsul carora se vor cere si date cu caracter personal a caror prelucrare trebuie sa fie acceptata, cu mentinerea acordului cel putin pana la predarea premiilor si executarea tuturor prevederilor Regulamentului.

 

3.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul Campaniei si de catre orice terti implicati in desfasurarea acesteia, in scopul derularii Campaniei si/sau pentru orice alte scopuri pentru care Participantii isi dau acordul prin documentele de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la:

 

 • Nume, Prenume: verificarea identitatii Participantilor si a Castigatorilor, publicarea numelui acestora din urma si incheierea documentelor necesare in vederea atribuirii premiilor;
 • Data nasterii: verificarea indeplinirii conditiilor de varsta necesare participarii la Campanie.

 

3.7. Persoanele care s-au inscris la Campanie prin completarea corecta a documentelor de inscriere au urmatoarele drepturi:

 

 • sa solicite accesul la datele avand caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, precum si dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poata fi transferat catre terti („portabilitatea”);
 • sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor avand caracter personal si sa solicite stergerea ori restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea de supraveghere competenta;
 • fiecare Participant are dreptul de a solicita stergerea datelor avand caracter personal si incetarea prelucrarii acestora („dreptul de a fi uitat”).

 

3.8. In vederea exercitarii drepturilor mentionate in clauza anterioara, Participantii trebuie sa transmita o notificare la urmatoarea adresa de corespondenta: marketing.tm@iuliustown.ro

 

4. Premii

 

4.1. Premiile care pot fi castigate prin participarea la Campanie sunt 500 de tichete „Acces Gratuit” la evenimentul „Picnic in My Town - Stand-up Comedy: TEO”, care va avea loc in data de 16 septembrie 2022, interval orar 20:00 – 21:00, pe terasa FoodCourt din Iulius Mall Timișoara. Pe zi, vor fi acordate un total de 125 de premii.

 

4.2. Organizatorul datoreaza Participantilor doar premiile si sumele expres indicate in sarcina sa in Regulament, orice costuri pe care le implica participarea la Campanie fiind suportate de catre Participanti.

 

5. Taxe si impozite

 

5.1. Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatorii prezentei Campanii se calculeaza potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

 

5.2. Impozitul pentru premiile a caror valoare individuala depaseste suma de 10.000 de lei este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabilit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de catre castigatori in termenul anterior mentionat reprezinta situatie de refuz a acestora de a dobandi premiul castigat.

 

5.3. Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de catre societatea organizatoare.

 

6. Mecanismul Campaniei

 

6.1. Pentru inscrierea si participarea la Campanie, fiecare doritor trebuie sa parcurga, intr-o zi din perioada de desfasurare a Campaniei, urmatorii pasi:

 

 1. Sa citeasca Regulamentul, listat pe site-ul Iulius Town (https://iuliustown.ro/ro/evenimente/regulamentul-campaniei-picnic-in-my-town-stand-up-comedy-teo) sau la Centrul Informațional Iulius Town;
 2. Sa efectueze cumparaturi de minimum 50 de RON din oricare dintre restaurantele indicate la art. 3.3 de mai sus, in oricare dintre zilele mentionate la art. 2.1 din Regulament si sa pastreze bonurile fiscale rezultate;
 3. Sa prezinte in oricare dintre zilele si intervalele orare mentionate la art. 2.1 de mai sus la Centrul Informațional Iulius Town, situat la parterul Iulius Mall, bonurile fiscale care atesta cumparaturile în valoare de 50 de RON, mentionate la pasul anterior, efectuate in ziua inscrierii in Campanie si sa permita personalului de la Centrul Informațional stampilarea bonurilor prezentate pentru a nu mai putea fi folosite pentru alte inscrieri Campanie;
 4. La prezentarea bonurilor fiscale, daca sunt conforme cerintelor mentionate in prezentul regulament si daca Participantul se numara printre primii 125 de inscrisi in Campanie in ziua respectiva, Participantului i se va înmâna un tichet de Acces Gratuit la Eveniment. Predarea premiului se va face prin completarea si semnarea de Castigator a unui borderou al Organizatorului.

 

6.2. Premiile necastigate in cursul unei zile se vor reporta pentru ziua imediat urmatoare dintre cele indicate la art. 2.1 din Regulament.

 

6.3. Bonurile fiscale, indiferent de valoarea acestora, pot fi folosite pentru inscrierea in Campanie o singura data si doar de catre o persoana. Bonurile fiscale se pot cumula.

 

6.4. Premiile nu pot fi schimbate si nu se poate cere contravaloarea acestora.

 

6.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere dovada fizica a achizitiilor inscrise pe bonurile fiscale folosite pentru inscrierea in Campanie. In cazurile in care achizitiile nu sunt dovedite in mod obiectiv, Organizatorul are dreptul de a dispune eliminarea din Campanie a persoanelor aflate intr-o astfel de situatie. Aceasta verificare a produselor vizeaza doar desfasurarea in bune conditii a Campaniei si a activitatilor comerciale din cadrul Iulius Town Timisoara.

 

6.6. Premiile necastigate sau nerevendicate la finalul Campaniei raman in proprietatea Organizatorului.

 

6.7. In cazul in care oricare dintre Castigatori refuza ridicarea premiului in termenele si conditiile Regulamentului ori nu revendica premiul atribuit in ziua inscrierii respectivul Participant pierde orice drept privind premiului atribuit.

 

7. Regulamentul Oficial si modificarile lui

 

7.1. Regulamentul Campaniei autentificat precum si eventualele modificari survenite la acest Regulament, sunt disponibile in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant la Centul Informational din Iulius Town Timisoara sau pe site-ul https://iuliustown.ro/.

7.2. Regulamentul poate fi modificat oricand in mod unilateral de catre Organizator.

 

8. Solutionarea litigiilor

 

8.1.In cazul unor potentiale dispute aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea disputelor pe cale amiabila, partile implicate se vor adresa instantelor competente romane.

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.

Informatii clienti
+40 256 401 600
Adresa de email
contact@iuliustown.ro
Locatie Iulius Town
Piața Consiliul Europei nr. 2, Timisoara
Program Iulius Town
MAGAZINE: 10.00-22.00 AUCHAN: 07.00-22.00
ABONARE NEWSLETTER
Inscrie-te mai jos pentru a primi ultimele noutati!
SC Attrius Developments SRL, Str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, etaj 2, birou A.b-28, RO37160477, J22/488/2017, Capital social 220 RON
© Copyright 2023 Iulius Town
Web design by Royalty