MY WEEKEND GETAWAY - CONCURS

13 - 20 MAI

Home » Evenimente » MY WEEKEND GETAWAY - CONCURS

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„MY WEEKEND GETAWAY”

 

 1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale ” MY WEEKEND GETAWAY” este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiinţată conform legilor române, cu sediul social în Iaşi, str. Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, biroul A. b-28, Judeţul Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J22/488/2017, având cod de înregistrare fiscală RO 37160477, reprezentata la randul sau de catre dl. Emilian Gabriel Grosu în calitate de Reprezentant Permanent, denumită în continuare Organizator.

 

 1. Perioada de desfăşurare a campaniei

Campania se va desfăşura în perioada 13 – 20 mai 2020, în baza prezentului regulament.

 

 1. Mecanismul Campaniei

Pentru a participa la campania ”MY WEEKEND GETAWAY” trebuie:

 • Să urmărești pagina de Facebook Narativo (să dai like paginii https://www.facebook.com/narativo/)
 • Să etichetezi 2 prieteni într-un comentariu la postarea de concurs.
 • Să distribui în mod public postarea de concurs.

 

Atentie! O persoana (un cont) poate participa la concurs o singura data, cu un singur comentariu la postare. Eventualele comentarii suplimentare nu vor fi luate in considerare.

 

Un participant poate câștiga o singură dată un premiu prin extragere la sorți, cu ajutorul unui soft de randomizare. În cazul în care participantul extras nu îndeplinește toate condițiile de participare, extragerea va fi reluata până când va fi ales un concurent care a respectat mecanismul integral de participare la campanie.

 

Organizatorul va face public numele câștigatorului și câștigul acordate acestuia.

Atentie! Premiul acordat nu pot fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda  - contravaloarea lui în bani.

Ridicarea premiului se va face în termen de maximum 14 zile de la data extragerii, doar pe baza buletinului de identitate.

Castigatorul va trebui sa ne comunice in scris numele complet si datele de identificare, in momentul anuntarii lui.

 

 

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu precum si in cazul in care premiul nu este revendicat in termen de maxim 14 de zile de la data extragerii, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

Prin participarea la campanie, participantul este de acord cu termenii si conditiile legate de procesarea datelor cu caracter personal.

Regulamentul de participare este disponibil pe www.iuliustown.ro în mod gratuit, oricărui solicitant.

La această campanie nu au voie să participe vânzătorii şi administratorii magazinelor, angajaţii companiilor care administrează sau utilizează spații in cadrul Iulius Town Timișoara şi toţi cei implicaţi în organizarea acesteia, precum şi membrii familiilor acestora.

Toate materialele publicitare rezultate în urma campaniei sau in legatură cu aceasta devin proprietatea Organizatorului cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).

Castigatorii au obligatia de a revendica premiul doar in baza procesului verbal completat și prezentarea actului de identitate al castigatorului. In cazul in care castigatorii nu completeaza procesul verbal si nu prezinta actul de identitate in termenul de 14 zile de la data extragerii, se va considera ca acestia renunta expres la premiu.

 • Premii in cadrul concursului:

 

In data de 20 mai 2020, dupa ora 10.00, se va desemna, prin tragere la sorti online, castigatorul premiului oferit in cadrul tombolei:

1 x Kit outdoor lounge format din:

2 x bean bag para (90 × 90 × 80 cm) + 1 x perna rotunda (70 x 70 cm) + 1 x patura (145 x 200cm).

ATENTIE! Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea sa in bani.

 

La această campanie pot participa doar persoanele fizice.

Nu au voie să participe angajatii şi proprietarii magazinelor, angajaţii Iulius Mall şi toţi cei implicaţi în organizarea acesteia. Daca aceste persoane participă, inscrierea lor va fi invalidata.

Toate materialele rezultate în urma campaniei devin proprietatea Iulius Mall cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii decât dacă acest lucru este specificat în mod expres şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

Revendicarea premiului va fi consemnată prin încheierea unui proces verbal între Câştigător şi Organizator, la momentul acceptarii premiului.

Ridicarea premiilor se va face doar pe baza buletinului de identitate si a dovezii platii impozitului pe premiu (cand e cazul de a se plati acest impozit).

Castigatorul desemnat are obligatia de a plăti impozitul prevăzut de lege pentru premiul câștigat, conform art. 7. Acesta va plăti acest impozit in termen de 14 zile de la comunicarea câștigării premiului în una din modalitățile prevăzute în prezentul regulament. Plata impozitului este o condiție esențială pentru acordarea și ridicarea premiului. Impozitul se plătește direct la Organizatorul acestei campanii. In lipsa dovezii plății impozitului în termenul prevăzut în prezentul articol, Câștigătorul își asumă situația de “renunțare expresă” la premiu.

Ridicarea premiilor se va face doar pe baza buletinului de identitate și a dovezii plății impozitului pe premiu (când e cazul de a se plăti acest impozit conform art. 7 al prezentului Regulament).

 

Urmatoarele situații vor reprezenta situații de „renunțare expresă” la premiu:

 • refuzul scris al câștigătorului desemnat
 • nerevendicarea premiului în termen de 14 zile calendaristice de la data comunicării câștigării premiului în una din modalitățile prevăzute în prezentul regulament
 • neachitarea impozitului aferent premiului (când acesta e obligatoriu conform legii) în termen de 14 zile de la data comunicării căștigării premiului în una din modalitățile prevăzute în prezentul regulament

În caz de „renunțare expresă”, câştigătorul desemnat va pierde dreptul de atribuire a premiului. In această situație, câștigătorul desemnat recunoaște, acceptă și își însușește faptul că nu va avea posibilitatea de a contesta refuzul de înmânare a premiului de către organizatorul campaniei și că premiul se va acorda unui alt câștigător, desemnat conform prezentului regulament.

 

Valoarea comercială totală a premiului de tip Kit outdoor lounge este de 600 lei (TVA inclus).

 

Valoarea comercială totală a tuturor premiilor oferite este de 600 lei (TVA inclus).

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

 

Organizatorul va face publice numele câștigatorilor și câștigurile acordate acestora.

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, procedându-se acordarea premiului următoarei persoane . inscrise in concurs.

 

 1. Dreptul de participare

La campania promoţională “MY WEEKEND GETAWAY” participă numai persoanele fizice cu varsta de peste 14 ani.

Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C. Attrius Developments S.R.L., angajaţii si administratorii firmelor care administrează sau utilizeaza spatii in cadrul Iulius Town Timișoara, angajaţii firmelor implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi membrii familiilor acestora.

Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

 

 1. Prelucrarea datelor personale

S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-credință și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le desfășoară. S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor personale furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru scopurile detaliate mai jos.

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord sa ofere datele lor de identificare (nume, prenume, seria si numarul de buletin ) pentru a putea dovedi ca ei sunt castigatorii de drept ai premiilor si pentru a putea fi identificati in predarea acestora.  

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Attrius Developments S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. Attrius Developments S.R.L..

Scopurile constituirii bazei de date sunt:

 • Nume, Prenume, serie si numaru B.I: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei

 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Iulius Town Timișoara, cod postal 300088, Timișoara, în atenţia Departamentului Marketing sau prin e-mail, pe adresa marketing.tm@iuliustown.ro.

 

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:

 1. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
 2. să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
 3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre S.C. Attrius Developments S.R.L. in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.6568, respectiv 16134/2010 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

7. Taxe şi impozite

Impozitul pentru Premiile a căror valoare individuală depăşeşte suma de 10.000 de lei se calculează potrivit  Codului Fiscal şi se încasează de la câştigători pe bază de chitanţă anterior acordarii premiilor. Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor Codului Fiscal. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat reprezintă o situatie de renunţare expresa a acestora la premiul castigat Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală este sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.

 

8.  Regulamentul Oficial

Regulamentul de participare este disponibil pe site-ul www.iuliustown.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul de participare la campanie, ulterior anunțării publicului.

 

9. Prevederi exceptionale

 

Organizatorul poate schimba perioada de desfășurare a campaniei și poate dispune încetarea acesteia din motive comerciale, organizatorice, din cauza fortei majore, sau din motive de orice altă natură.

 

10. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente din Judetul Iasi.

 

11. Încetarea campaniei

Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră asa cum acesta este definit de lege sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

13.05.2020                                                                    Administrația Iulius Town Timișoara

 

Informatii clienti
+40 256 401 600
Adresa de email
contact@iuliustown.ro
Locatie Iulius Town
Piața Consiliul Europei nr. 2, Timisoara
Program Iulius Town
MAGAZINE: 10.00-22.00 AUCHAN: 07.00-22.00
ABONARE NEWSLETTER
Inscrie-te pentru a primi ultimele noutati!
SC Attrius Developments SRL, Str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, etaj 2, birou A.b-28, RO37160477, J22/488/2017, Capital social 220 RON
© Copyright 2022 Iulius Town
Web design by Royalty