GIVEAWAY CINEMA CITY

Home » Evenimente » GIVEAWAY CINEMA CITY

REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE

„GIVEAWAY CINEMA CITY”

17 – 21 septembrie 2019

1. Organizatorul Concursului

Organizatorul campaniei promoţionale “GIVEAWAY CINEMA CITY” este ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL cu sediul în IAȘI, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1 înregistrată la ORC cu nr. J 22-488-2017, CUI RO 37160477,  reprezentată de Dl. Emilian Gabriel Grosu în calitate de Administrator denumită în continuare „Organizator”

 

2. Perioada şi locul de desfăşurare

Concursul începe în data de 17 septembrie 2020, ora 17.30 şi durează până în data de 21 septembrie 2020, ora 15.00.

 

Concursul se desfăşoară pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/).

 

3. Dreptul de participare

La concursul „GIVEAWAY CINEMA CITY” participă numai persoanele fizice, cu vârsta peste 14 ani.

 

Nu au drept de participare la acest concurs următoarele persoane: angajaţii Attrius Developments S.R.L., angajaţii si administratorii firmelor care administrează sau utilizeaza spatii in cadrul Iulius Town Timisoara și Light Cleaning, Dasko Security, angajaţii firmelor implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi membrii familiilor acestora.

 

Organizatorul concursului este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

 

4. Mecanismul concursului

Pentru a participa la concursul „GIVEAWAY CINEMA CITY” participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă un cont valid de Instagram;
 • Să urmareasca profilul de Instagram Iulius Town Timișoara @iuliustowntimisoara
 • Să eticheteze într-un comentariu la postarea de concurs 1 persoana (cont de Instagram valid).

 

 

Dreptul de participare

 1. Deciziile de acordare a premiilor apartin in totalitate Attrius Developments SRL si nu pot fi contestate. In aceasta campanie nu au voie sa participe persoanele juridice, vanzatorii si patronii magazinelor, angajatii Iulius Town si toti cei implicate in organizarea acestei campanii.
 2. Varsta minima de participare este de 18 ani. Pentru participantii minori, regulamentul campaniei impune ca acestia sa aiba acordul unui parinte, tutore sau persoana responsabila legal a acestora.
 3. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si neechivoca a prezentului regulament.
 4. Persoanele participante la campanie se pot inscrie o singura data, folosind datele corecte de identificare. Daca in urma verificarilor, organizatorul va constata ca o persoana s-a inscris in concurs de mai multe ori, participarea acesteia va fi luata in considerare o singura data.
 5. In data de 21 septembrie 2020, dupa ora 15.00, castigatorii vor fi extrasi cu ajutorul softului https://commentpicker.com/.
 6. Pentru revendicarea premiilor, castigatorii vor transmite intr-un mesaj privat pe profilul de Instagram Iulius Town Timișoara, numele, prenumele și numărul de telefon.
 7. Premiile se acorda prin mentionarea datelor personale (nume si prenume) personalului Centrului Info Iulius Town Timișoara.
 8. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat acest regulament, oragnizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat unor astfel de activitati.
 9. Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.iuliustown.ro. Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Această campanie nu este sponsorizată, asociată, administrată şi nu are nici o legătură cu Instagram® (www.instagram.com). Aceste informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul regulament.

 

5. Premii

Se vor acorda 2 PREMII, fiecare constand in:

 • doua invitatii duble la film, la Cinema City din Iulius Town Timișoara

Invitatiile sunt valabile la toate filmele 2D sau 3D din program, exceptand avanpremierele si formatele speciale- IMAX, 4DX si VIP

 

Invitatiile vor fi valabile pana pe 22 octombrie

 

Premiile se vor ridica de la Cinema City din cadrul Iulius Town Timisoara.

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

Câştigătorii vor fi anunţați printr-o postare publică pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara in care vor fi etichetati cu numele de utilizator cu care au participat la concurs.

Organizatorul nu va acorda mai multe premii corespunzătoare unui cont creat pe reţeaua de socializare Instagram, chiar dacă de pe respectivul cont au participat persoane diferite.

Numele de utilizator ale câştigătorilor vor fi postate pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara.

În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de premiu ori nerevendicarea premiului în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la anunţarea lui, câştigătorul respectiv va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

6. Limitarea răspunderii

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • erori cauzate de întreruperea conexiunii la Internet a participanţilor în timpul cât aceştia sunt pe pagina de Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/);
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului utilizat de participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
 • erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului, erori de server ce conduc la disfuncţionalităţi ale paginii Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/).

 

7. Prelucrarea datelor personale

S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-voință  și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le desfășoară. S.C. ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor personale furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru scopurile detaliate mai jos. Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare ( nume, prenume) să intre în baza de date a Organizatorului pentru a fi prelucrate în cadrul campaniei la care face referire prezentul regulament.

 

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Attrius Developments S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001. Attrius Developments SRL este operator de date cu caracter personal şi operează cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

 

Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. Attrius Developments S.R.L.

 

Scopurile constituirii bazei de date sunt:

 • Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului campaniei in momentul in care acesta se prezinta la Centrul Info Iulius Town pentru revendicarea premiului.

 

Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt legate strict de identificarea si validarea castigatorilor, ca de exemplu:

• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului concursului, confirmarea ridicării premiului câștigat (dacă este cazul) și îndeplinirea obligațiilor legale financiare/fiscale.

Temeiul prelucrarii este constituit de consimtamantul exprimat de participant, regulamentul concursului si prevederile legale aplicabile.

 

Pentru câștigătorii concursului sunt colectate numele, prenumele și semnături pe procesele verbale de preluare a premiilor, în scopul de a se confirma ridicarea premiului și identitatea câștigătorului, pentru îndeplinirea obligațiilor financiare, fiscale care revin companiei ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. . Aceste date sunt colectate prin intermediul Asistentelor relații cu publicul de la Centrele Informaționale, care predau premiile, ajungând ulterior în departamentul Contabilitate, unde sunt stocate conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Participanții și câștigătorii au la dispoziție informații asupra colectării și utilizării datelor și la punctul „Prelucrarea datelor personale” din prezentul regulament al concursului.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe adresa Attrius Developments SRL, Timișoara, Piața Consiliul Europei nr. 2, Centrul Comercial Iulius Town Timișoara – Centrul Informational, cod poştal 300088, în atenţia Departamentului Marketing.

La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă, în funcţie de solicitare:

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile legislației privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;

d) sa respecte toate drepturile solicitantului prevazute de catre legislatia aplicabila din domeniul protectiei persoanelor fizice cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal.

 

8. Regulamentul Oficial

Regulamentul de participare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe site-ul Iulius Town Timișoara (iuliustown.ro)

 

9. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

10. Încetarea campaniei

Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

 

Departament Marketing

IULIUS TOWN TIMIȘOARA

 

 

Informatii clienti
+40 256 401 600
Adresa de email
contact@iuliustown.ro
Locatie Iulius Town
Piața Consiliul Europei nr. 2, Timisoara
Program Iulius Town
MAGAZINE: 10.00-22.00 AUCHAN: 07.00-22.00
ABONARE NEWSLETTER
Inscrie-te mai jos pentru a primi ultimele noutati!
SC Attrius Developments SRL, Str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, etaj 2, birou A.b-28, RO37160477, J22/488/2017, Capital social 220 RON
© Copyright 2023 Iulius Town
Web design by Royalty