CONCURS ONLINE - IULIUS TOWN TE TRIMITE LA MAGNETIC FESTIVAL

23 SEPTEMBRIE

Home » Evenimente » CONCURS ONLINE - IULIUS TOWN TE TRIMITE LA MAGNETIC FESTIVAL

REGULAMENTUL CONCURSULUI ONLINE

„IULIUS TOWN TE TRIMITE LA MAGNETIC FESTIVAL”

23 - 27 SEPTEMBRIE 2021

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „IULIUS TOWN TE TRIMITE LA MAGNETIC FESTIVAL” („Concursul”) este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înființată conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, prin împuternicit dl. Andrei Forte, denumită în continuare „Organizatorul”.

 

2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE

Concursul se va desfasura în baza prezentului regulament, zilnic începând din data de 23 septembrie 2021, ora 17.30 şi până în data de 27 septembrie 2021, ora 15.00.

Concursul se desfăşoară pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/) si este valabil doar pe teritoriul României.

Consursul poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum și în cazul producerii unui eveniment de Forță Majoră care împiedică desfășurarea Concursului.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI DATE CU CARACTER PERSONAL

La concursul „IULIUS TOWN TE TRIMITE LA MAGNETIC FESTIVAL” participă numai persoanele fizice, cu vârsta minimă de 18 ani.

Persoanele care doresc sa participe, prin înscrierea la Concurs, accepta termenii si conditiile prezentului Regulament („Participantii”).

La Concurs nu au dreptul de a participa angajatii Organizatorului, precum si toţi cei implicaţi în organizarea Concursului.

Pentru participarea la Concurs, doritorilor li se vor cere date cu caracter personal prin procedura de inscriere la Concurs. Prin parcurgerea procedurii de participare la Concurs, Participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. .

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Concursului, de catre Organizator si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acestuia, in scopul derularii Concursului, pentru validarea câștigătorului si atribuirea premiului, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului, afisarea câștigătorului, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe platforma  https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/), in nume propriu si/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin procedurile de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • Nume, Prenume: verificarea identității Participantului/câștigătorului concursului si incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor;
 • Număr telefon: necesar pentru a stabili modalitatea prin care Câștigătorul intră în posesia premiului.
 • Data nașterii: necesară pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare.
 • Adresa de mail: necesară pentru transmiterea premiului (biletelor electronice).
 • Contul de Instagram: necesar în vederea stabilirii Câștigătorului.

 

 

Persoanele care s-au inscris la Concurs conform Regulamentului, au urmatoarele drepturi:

•    sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, precum si dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poată fi transferat catre respectivele persoane sau catre o alta organizatie (portabilitatea);

•    sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea de supraveghere competenta;

•    fiecare participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea prelucrarii acestora (“dreptul de a fi uitat”).

 

În vederea exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Concurs vor trebui sa transmita o notificare la urmatoarea adresa de e-mail: marketing.tm@iuliustown.ro.

Prezentul regulament se completeaza cu prevederile notei de informare generală privind protecția datelor cu caracter personal disponibila pe site-ul https://iuliustown.ro/ro/gdpr.

 

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concursul „IULIUS TOWN TE TRIMITE LA MAGNETIC FESTIVAL” participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Să aibă un cont valid de Instagram;
 • Să dea follow @iuliustowntimisoara și @magnetic.tm
 • Să eticheteze, într-un comentariu la postarea de concurs, 1 persoană (cont de Instagram valid).

 

Deciziile de acordare a premiilor apartin in totalitate Attrius Developments S.R.L. si nu pot fi contestate.

Participarea la acest concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si neechivoca a prezentului regulament.

Persoanele participante la concurs se pot inscrie o singura data, folosind datele corecte de identificare. Daca in urma verificarilor, Organizatorul va constata ca o persoana s-a inscris in concurs de mai multe ori, participarea acesteia va fi luata in considerare o singura data.

In data de 27 septembrie 2021, dupa ora 15.00, castigatorul va fi stabilit, prin tragere la sorți, cu ajutorul softului https://commentpicker.com/ 

Câştigătorul va fi anunţat printr-un comentariu la postare publică care anunță concursul, pe pagina de Instagram Iulius Town Timisoara în care va fi etichetat cu numele de utilizator cu care a participat la concurs și printr-un story/poveste. Numele de utilizator ale câştigătorului va fi postat pe pagina de Instagram Iulius Town Timisoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/).

Pentru revendicarea premiilor, castigatorul va transmite printr-un mesaj privat pe profilul de Instagram Iulius Town Timișoara, numele, prenumele si adresa de mail. După revendicarea premiului, câștigătorul va primi pe adresa de mail indicată de acesta, 2 abonamente electronice, urmând ca acesta să urmeze instrucțiunile specificate pe bilete pentru accesul la festival.

Vor fi eligibili pentru extragere doar participantii care indeplinesc toate conditiile de participare la Concurs. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat acest regulament, Oragnizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat unor astfel de activitati. Daca din cauza setarilor de confidentialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru Organizator sau pentru alti participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu include participantul aflat in aceasta situatie in Concurs.

De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea concurentilor care editeaza comentariile postate, care folosesc un limbaj licentios sau a caror comentarii nu sunt vizibile pentru Organizator, indiferent de motiv.

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul iuliustown.ro. Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Această campanie nu este sponsorizată, asociată, administrată şi nu are nici o legătură cu Instagram® (www.instagram.com). Informaţiile date de participanţi devin proprietatea Iulius Town Timișoara şi nu a Instagram®. Aceste informaţii vor fi folosite doar în condiţiile şi termenii din prezentul regulament.

 

5. PREMII

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L. va acorda 1 premiu constând în:

 • 2 abonamente la Magnetic Festival 2021, care are loc la Timișoara, Aerodromul Cioca în perioada 30 septembrie – 02 octombrie 2021. Fiecare abonament permite accesul unei persoane în cele 3 zile în care se desfășoară Magnetic Festival 2021. Valoarea individuală a fiecarui abonament este de 119 lei, iar valoarea totală a premiului este de 238 lei.

Valoarea contine TVA. Premiul acordat nu pot fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea lui  în bani.

Premiul include doar abonamentul de acces la festival, nu include costuri auxiliare.

Câştigătorul va fi anunţat printr-un comentariu la postare publică care anunță concursul, pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara în care va fi etichetat cu numele de utilizator cu care a participat la concurs.

Numele de utilizator ale câştigătorului va fi postat pe pagina de Instagram Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/).

 

6.            TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori  prezentului concurs se calculează potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat reprezinta situatie de „renunţare expresa” a acestora la premiul castigat.

Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.

 

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 • erori cauzate de întreruperea conexiunii la Internet a participanţilor în timpul cât aceştia sunt pe pagina de Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/);
 • erori cauzate de folosirea incorectă a computerului utilizat de participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului);
 • erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului, erori de server ce conduc la disfuncţionalităţi ale paginii Iulius Town Timișoara (https://www.instagram.com/iuliustowntimisoara/).

 

8. REGULAMENTUL OFICIAL SI MODIFICARILE LUI

Regulamentul de participare precum si eventualele modificarile survenite la acesta este disponibil pe site-ul Iulius Town Timișoara (iuliustown.ro)

9. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.

Informatii clienti
+40 256 401 600
Adresa de email
contact@iuliustown.ro
Locatie Iulius Town
Piața Consiliul Europei nr. 2, Timisoara
Program Iulius Town
MAGAZINE: 10.00-22.00 AUCHAN: 07.00-22.00
ABONARE NEWSLETTER
Inscrie-te mai jos pentru a primi ultimele noutati!
SC Attrius Developments SRL, Str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, etaj 2, birou A.b-28, RO37160477, J22/488/2017, Capital social 220 RON
© Copyright 2023 Iulius Town
Web design by Royalty