CÂȘTIGĂ PREMII LA PICNIC IN MY TOWN!

17 - 19 SEPTEMBRIE

Home » Evenimente » CÂȘTIGĂ PREMII LA PICNIC IN MY TOWN!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Picnic in My Town”

17-19 Septembrie 2021

 

1. Organizatorul Campaniei

Organizatorul campaniei promoţionale „Picnic in My Town” („Campania”) este ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., o societate înfiintață conform legilor române, cu sediul social în Iași, str. Palas, nr. 7A, clădirea A1, et. 2, biroul A.b-28, Județul Iași, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J22/488/2017, cod de înregistrare RO 37160477, având contul bancar RO97 RNCB 0175 1539 2652 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., Sucursala Iași, prin împuternicit Dl. Andrei Forte, („Organizatorul”).

 

2. Perioada și locul de desfășurare al campaniei

Campania se va desfasura în baza prezentului regulament, zilnic, la Iulius Town Timișoara, in perioada 17 – 19 septembrie  2021. Campania promotională poate înceta oricând prin voința unilaterală a Organizatorului, precum si in cazul producerii unui eveniment de Forta Majora care impiedica desfasurarea Campaniei.

 

3. Dreptul de participare si efectele juridice. Eligibilitate.

 

La Campanie participă numai persoanele fizice, cu vârsta de peste 16 ani.

La Campanie nu au dreptul să participe angajatii Organizatorului, proprietarii magazinelor din cadrul Iulius Town Timișoara, angajatii acestora precum si toţi cei implicaţi în organizarea Campaniei.

Pentru participarea la Campanie, participantilor li se vor cere date cu caracter personal prin documentele de înscriere la campanie.

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislatiei nationale si europene in vigoare, pe toata durata prevazuta de lege pentru pastrarea documentelor aferente Campaniei, de catre Organizatorul Campaniei si de catre orice alti terti implicati in desfasurarea acesteia, in scopul derularii campaniei si/sau pentru orice alte scopuri pentru care participantii si-au mai dat acordul prin documentele de inscriere, cum ar fi dar fara a se limita la:

 • Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului Campaniei si incheierea de documente necesare in vederea atribuirii premiilor;
 • Număr telefon: prin primirea unui sms pe numarul de telefon al participantului.
 • E-mail: Participantul va fi utilizată pentru transmiterea de materiale promoționale privind campaniile organizate de către ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L., doar după transmiterea consimțământului expres al participantului, la finalizarea Campaniei;
 • Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult și este eligibil pentru câștig.

 

Persoanele care s-au inscris la Campanie („Participanții”) si au completat aceste documente de inscriere au urmatoarele drepturi:

 • sa solicite accesul la datele cu caracter personal si rectificarea acestora daca este cazul, precum si dreptul de a solicita ca datele sa fie furnizate intr-un format care sa poate fi transferat catre respectivele persoane sau catre o alta organizatie („portabilitatea”);
 • sa obiecteze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea ori restrictionarea prelucrarii acestora, precum si sa depuna plangeri la autoritatea  de supraveghere competenta;
 • fiecare participant are dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si incetarea prelucrarii acestora (“dreptul de a fi uitat”).

 

În vedere exercitarii drepturilor de mai sus, persoanele care s-au inscris la Campanie vor trebui sa transmita o notificare la urmatoarea adresa de contact: marketing.tm@iuliustown.ro.

 

In plus fata de conditiile generale de participare enumerate mai sus, Participantii la Campanie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

3.1. Pentru a putea castiga unul dintre premiile oferite pe baza de bon fiscal, Participantii trebuie:

 • Să cumpere din orice magazin Iulius Town Timisoara până cumuleaza bonuri fiscale in valoare de 200 lei (bonurile fiscale de la acelasi magazin sau magazine diferite, dar doar din ziua participarii la Campanie), in intervalul orar 10.00 – 22.00;
 • Să vină cu bonul/bonurile în zona Centrului de Premiere și să îl/le prezinte promoterului Iulius Mall.

3.2. Pentru obținerea premiilor instant pe baza de flyer, Participantii trebuie:

 • Să meargă in zona Iulius Gardens, in zona evenimentului „Picnic in My Town”, unde va primi un flyer de la promoterii Iulius Town , in intervalul orar 16.00 – 21.00.
 • Sa vină cu flyerul in zona Centrului de Premiere, in intervalul orar 16.00 – 22.00 și sa prezinte flyerul promoterului Iulius Mall.

 

4. Premii

In cadrul campaniei „Picnic in My Town” se vor acorda premii instant, pe baza de bon fiscal si pe baza de flyer, astfel:

 

4.1. Premii instant

4.1.1. Pe baza de bon fiscal

 

 • In perioada 17 – 19 septembrie 2021 (3 zile), vineri, sâmbăta și duminica, in intervalul orar 10:00 – 22:00, se vor acorda, in fiecare dintre zilele indicate, primilor 500 de clienti, care achizitioneaza produse de minim 200 RON din cadrul magazinelor Iulius Mall Timisoara si se prezinta in aceeasi zi la Centrul de Premiere, unul din urmatoarele premii puse in joc:

 

Nr. Crt.

Tip Premiu Oferit

Valoare nominala RON TVA inclus

Nr. Premii pe zi

Nr. Premii Campanie

 (3 zile)

Valoare Totala RON TVA inclus

1

1 Voucher Antoni Zeeman 100 RON

100

3

9

900

2

1 Voucher Tamaris 100 RON

100

5

15

1500

3

1 Voucher Maxximus 100 RON

100

3

9

900

4

1 Voucher Icon Shop 100 RON

100

4

12

1200

5

1 Voucher La Tratoria 100 RON

100

5

15

1500

6

1 Voucher Pantoful Galben 100 RON

100

5

15

1500

7

1 Voucher Muhle 60 RON

60

5

15

900

8

1 Voucher Zippo Shop 60 RON

60

3

9

540

9

1 Voucher Edifice 50 RON

50

4

12

600

10

1 Voucher C-House Milano 30 RON

30

10

30

900

11

1 Voucher Nobilacasa 30 RON

30

100

300

9000

12

1 Voucher Cocodrillo 25 RON

25

60

180

4500

13

1 Voucher MeliMelo 20 RON

20

93

279

5580

14

1 Voucher Mesopotamia 20 RON

20

75

225

4500

15

1 Voucher Tucano 15 RON

15

75

225

3375

16

1 Voucher Ted's Coffe 10 RON

10

50

150

1500

 

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere dovada fizica a achizitiilor de pe bonurile fiscale cu care clientii se inscriu in Campanie. Aceasta verificare a produselor vizeaza doar desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

 • Premiile instant pe baza de bon fiscal se oferă în limita stocului disponibil, iar cele ramase neacordate in cursul unei zile se vor reporta pentru ziua imediat urmatoare.

 

4.1.2. Premii pe baza de flyer

In fiecare zi din perioada 17 – 19 septembrie 2021 (3 zile), în intervalul orar 16:00 – 22:00 se vor acorda primelor 500 de Participanti, care prezinta la Centrul de Premiere un flyer dintre cele distribuite in intervalul orar 16:00 – 21:00 in zona Iulius Gardens, in fiecare zi a evenimentului „Picnic in My Town”, care va avea loc în aceeași perioadă, 17 – 19 Septembrie 2021, unul dintre următoarele premii:

 

 

Nr. Crt.

Tip Premiu Oferit

Valoare nominala RON TVA inclus

Nr. Premii pe zi

Nr. Premii Campanie (3 zile)

Valoare totala RON TVA inclus

1

1 sticla Cola 1.25l

4.15

334

1002

4158.30

2

1 Sacosa Iulius Town

8.97

166

498

4467.06

 

Obtinerea premiilor pe baza de flyer nu este conditionata de cumparaturile din Iulius Mall sau de alte actiuni cu exceptia celor mentionate in prezentul regulament. Posesorii de flyere vor putea ridica premiul numai ulterior inscrierii datelor personale in aplicatia Campaniei, conform prevederilor de la 6.2 din prezentul regulament. Un Participant poate primi un singur premiu pe baza de flyer pe zi, indiferent de numarul flyerelor prezentate la Centrul de Premiere.

 

 • Premiile pe baza de flyer se oferă în limita stocului disponibil mentionat in tabelul de mai sus, iar cele ramase neacordate in cursul unei zile se vor reporta pentru ziua imediat urmatoare.

 

4.2. Valoarea comerciala a premiilor

 

Valoarea comerciala a premiilor oferite pe bază de bon fiscal în cadrul Campaniei este estimata la 38,895.00 lei (TVA inclus);

 

Valoarea comerciala a premiilor oferite pe bază de flyer în cadrul Campaniei este estimata la 8,625.36 lei (TVA inclus);

 

Valoarea comerciala totala a premiilor oferite în cadrul

Campaniei este estimata la 47,520.36 lei (TVA inclus);

 

5. Dispozitii generale

 

 • Toate materialele rezultate în urma campaniei „Picnic in My Town” devin proprietatea Attrius Developments SRL cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare, utilizare informaţii conţinute).
 • Participarea la aceasta Campanie pentru castigarea oricaruia dintre premiile puse in joc implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.
 • Clientii pot participa la Campanie pentru a castiga un premiu pe baza de flyer doar daca au in posesie un flyer, obtinut conform prevederilor de la punctul 4.1.2 din prezentul regulament si isi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in conditiile stipulate la punctul 3 din Regulament, indiferent daca au bonuri de cumparaturi si au castigat sau nu un premiu pe baza de bon fiscal.
 • Centrul de Premiere in cazul fiecarui premiu dintre cele puse in joc in cadrul Campaniei se afla in zona Centrului Info din cadrul Iulius Mall Timisoara;

 

 

 

6. Mecanismul Campaniei

 

6.1. Pentru obținerea premiilor INSTANT pe baza de bon fiscal, Participantul trebuie:

 • Să cumperere din orice magazin Iulius Mall Timisoara până cumulează bonuri fiscale in valoare de 200 lei (bonurile fiscale de la acelasi magazin, sau magazine diferite, emise intr-o singura zi, respectiv ziua in care participi la Campanie pentru un premiu pe baza de bon fiscal);
 • Să ceară și să păstreze bonul/bonurile fiscal(e) de la magazin/e;
 • Să meargă la Centrul de Premiere cu bonul/bonurile fiscal(e) obtinute in ziua respectiva și să le prezinte promoterului, care le verifică și le ștampileaza;
 • Să comunice datele personale, indicate la punctul 3 din prezentul regulament, pentru a fi introduse in sistem de catre promoterul de la Centrul de Premiere;
 • Să citească și să accepte termenii și condițiile legate de procesarea datelor cu caracter personal descrise in sistem. In vederea confirmarii acceptarii termenilor si conditiilor mentionate, va trebui sa semneze electronic pe tableta/telefonul de inscrirere;
 • Dupa introducerea datelor, participantul va primi pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, un sms cu un cod de validare, ce va trebui prezentat promoterului de la Centrul de Premiere;
 • Promoterul de la Centrul de Premiere introduce codul generat in sistem;
 • Sistemul va afisa pe ecranul tabletei un mesaj cu premiul castigat, in cazul in care participantul se numără printre primele 500 de persoane înscrise din ziua respectivă. Numarul de 500 mentionat anterior poate fi mai mare in cazul in care s-au raportat premiile necastigate din zilele anterioare, in conditiile indicate in prezentul regulament;
 • O persoană poate primi zilnic un singur premiu pe baza de bon fiscal, indiferent de cuantumul bonurilor fiscale prezentate sau de numarul de prezentari de Centrul de Premiere.

 

6.2. Pentru obținerea premiilor instant pe baza de flyer, Participantul trebuie:

 

 • Să meargă în intervalul orar 16.00 – 21.00, de vineri pana duminica, 17 – 19 septembrie 2021, in zona Iulius Gardens, unde se desfășoară evenimentul „Picnic in My Town” pentru a primi de la promoterii Iulius Town un flyer specific „Picnic in My Town”;
 • Să vină cu flyerul mentionat la punctul anterior, in ziua in care l-a obtinut, la Centrul de Premiere si sa il prezinte promoterului, care va verifica flyerul;
 • Sa comunice datele personale, indicate la punctul 3 din prezentul regulament, pentru a fi introduse in sistem de catre promoterul de la Centrul de Premiere.
 • Sa citesca si sa accepte termenii si conditiile legate de procesarea datelor cu caracter personal descrise in soft. In vederea confirmarii acceptarii termenilor si conditiilor mentionate, va trebui sa semneze electronic pe tableta/telefonul de inscrirere;
 • Dupa introducerea datelor, va primi pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, un sms cu un cod de validare, ce va trebui prezentat promoterului de la Centrul de Premiere;
 • Promoterul de la Centrul de Premiere introduce codul generat in sistem;
 • Sistemul va afisa pe ecranul tabletei un mesaj cu premiul castigat, in cazul in participantul se numara printre primele 500 de persoane înscrise în ziua respectiva. Numarul de 500 mentionat anterior poate fi mai mare in cazul in care s-au raportat premiile necastigate din zilele anterioare, in conditiile indicate in prezentul regulament;
 • O persoana poate primi zilnic un singur premiu instant pe baza de flyer.

 

6.3. Mentiuni speciale referitoare la mecanism. Exceptii.

 

 • Pentru acordarea premiilor instant pe baza de bon fiscal, din campania „Picnic in My Town” , sunt valabile bonurile fiscale obtinute, in ziua participarii la Campanie, ca rezultat al achizitionarii de produse si/sau servicii din unul sau mai multe spatii comerciale din cadrul Iulius Mall Timisoara, oricare ar fi acestea, cu urmatoarele exceptii:
 • Nu sunt acceptate in Campanie bonurile obtinute în urma cumpărării de cecuri cadou și plicuri, abonamente de parcare sau alte servicii;
 • Nu sunt acceptate in Campanie bonurile fiscale aferente achizitiilor efectuate prin plata cu cecuri cadou, decat daca plata este doar partial efectuata cu cecuri cadou, iar diferenta dintre valoarea totala a bonului/bonurilor fiscal(e) si valoarea cecului/cecurilor folosite este mai mare de 200 lei;
 • Nu sunt acceptate in Campanie bonurile fiscale de la casele de schimb valutar, bonurile primite in urma achizitionarii cecurilor/cardurilor cadou ale magazinelor;
 • Nu sunt acceptate in Campanie documentele rezultate in urma efectuarii de operatiuni bancare sau asemanatoare acestora (ca de exemplu: dovezile de plată de la bănci sau alte locații care oferă servicii de trimitere bani si locatiile care ofera plata facturilor pentru utilitati si servicii);
 • Nu sunt acceptate in Campanie bonurile fiscale obtinute in urma achizitionarii de bilete pentru Carusel, Trambulină sau Parcare.
 • Nu sunt acceptate in Campanie bonurile fiscale obtinute de la Hypermarket Auchan; Inmedio, Express Tabac .

 

 

 • Produsele achizitionate pentru care bonurile fiscale au fost utilizate in vederea participarii la Campanie (bonul poartă ștampila Iulius Mall Timisoara), nu pot fi returnate magazinului, pot fi doar schimbate conform politicii de schimb.
 • Bonurile fiscale pot fi folosite o singura data, cele care poartă ștampila Iulius Mall nefiind acceptate pentru participarea la Campanie.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de cere dovada fizica a achizitiilor de pe bonurile fiscale cu care clientii se inscriu in Campanie. Aceasta verificare a produselor vizeaza doar desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
 • In cazul in care la o prima inscriere in Campanie, clientul nu primeste codul de validare prin SMS desi a parcurs celelalte etape necesare, acesta va putea primi, daca indeplineste conditiile, premiul pe baza unui proces-verbal incheiat intre Organizator si participant.

 

7. Taxe şi impozite

Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori  prezentului concurs se calculează potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca in termen de 14 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor legislatiei fiscale in vigoare. Neachitarea impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat reprezinta situatie de  „renunţare expresa” a acestora la premiul castigat.

Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta de către societatea organizatoare.

 

 

8. Regulamentul Oficial

Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Iulis Mall Timisoara în perioada Campaniei în zilele de luni până duminică, între orele 10.00-22.00 sau la secretariatul Iulius Town, Strada Piața Consiliul Europei Nr. 2, Birourile Administrative, Timișoara, în atenţia Departamentului Marketing, în perioada Campaniei în zilele de luni până vineri, între orele 10.00-17.00.

 

9. Soluţionarea litigiilor

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

10. Încetarea campaniei

Campania promoţională poate înceta oricand inainte de termen prin voința unilaterală a Organizatorului, precum si în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră care impiedica desfasurarea Campaniei.

 

 

ATTRIUS DEVELOPMENTS S.R.L.

 

Informatii clienti
+40 256 401 600
Adresa de email
contact@iuliustown.ro
Locatie Iulius Town
Piața Consiliul Europei nr. 2, Timisoara
Program Iulius Town
MAGAZINE: 10.00-22.00 AUCHAN: 07.00-22.00
ABONARE NEWSLETTER
Inscrie-te mai jos pentru a primi ultimele noutati!
SC Attrius Developments SRL, Str. Palas, nr. 7A, cladirea A1, etaj 2, birou A.b-28, RO37160477, J22/488/2017, Capital social 220 RON
© Copyright 2024 Iulius Town
Web design by Royalty